Ответить
 • mr_rost Member
  офлайн
  mr_rost Member

  211

  17 лет на сайте
  пользователь #45961

  Профиль
  Написать сообщение

  211
  # 24 ноября 2022 22:24
  3496093:

  Добрый день. Ну не знаю может нам так не повезло. Ехали в августе в Польшу, про цель сказали смотреть жилье. Виза пбх. через Варшавский мост, девушка пограничник требовала контракт и приглашение, я ей объясняю, что по пбх не нужен контракт и получали визу как перенос бизнеса, приглашала нас торговая польская палата, но она ни в какую. Сказала впущу но сделаю пометку в базе и в след раз если при въезде не будет документов, Вас не впустят и вообще могут анулировать т.к. нецелевое использование типа не работаете в Польше

  виза по PBH попадает в категорию D 23, а эта категория все трудовые визы + карта поляка (если память не изменяет), поэтому вопросы погранца логичны, он же не знает на каком основании вы получали визу, первый раз пустят без вопросов, второй и последующим так же на усмотрение стража граничного, а вообще все зависит от пограничника.
  если вы сделали визу PBH, то думаю вы и придумаете какую нибудь писулю типа аля контракт )) думаю вопросов не возникнет. понятное дело если будете ездить раз в неделю то забанят очень быстро.

  Везет тому, кто сам себя везет
 • Liberty Member
  офлайн
  Liberty Member

  181

  15 лет на сайте
  пользователь #91463

  Профиль
  Написать сообщение

  181
  # 25 ноября 2022 00:13
  mr_rost:

  ...виза по PBH попадает в категорию D 23, а эта категория все трудовые визы + карта поляка (если память не изменяет)...

  Похоже немного изменяет, это разные назначения. Вообще есть министерское постановление, в котором значения этих магических циферок в графе uwagi подробно описаны. Ниже скопировал оттуда параграф.


  1. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:
  1) „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
  2) „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
  3) „03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
  4) „04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
  5) „05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  6) „05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
  7) „06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;
  8 ) „07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
  9) „08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
  10) „09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;
  11) „10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
  12) „11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
  13) „12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
  14) „13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
  15) „13a” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;
  16) „13b” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;
  17) „14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
  18 ) „15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
  członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
  19) „16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy
  humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej umieszcza się także nazwę programu;
  20) „17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej
  rodziny repatrianta;
  21) „17a” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej
  rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
  22) „17b” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.3)), lub przebywania z nim;
  23) „18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
  24) „19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
  25) „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
  26) „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
  27) „22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
  28 ) „22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  3) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 225 z 14.07.2020, str. 53 oraz Dz. Urz. UE L 443 z 30.12.2020, str. 3.
  Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 827
  29) „22b” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy;
  30) „23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24b ustawy
  "...и познаете истину, и истина сделает вас свободными..."
 • bykost Senior Member
  офлайн
  bykost Senior Member

  947

  16 лет на сайте
  пользователь #77622

  Профиль
  Написать сообщение

  947
  # 25 ноября 2022 09:35
  mr_rost:

  виза по PBH попадает в категорию D 23, а эта категория все трудовые визы + карта поляка (если память не изменяет), поэтому вопросы погранца логичны, он же не знает на каком основании вы получали визу, первый раз пустят без вопросов, второй и последующим так же на усмотрение стража граничного, а вообще все зависит от пограничника.
  если вы сделали визу PBH, то думаю вы и придумаете какую нибудь писулю типа аля контракт )) думаю вопросов не возникнет. понятное дело если будете ездить раз в неделю то забанят очень быстро.

  Как я понимаю PBH это не рабочая виза. Она дает право но не обязывает. Вы по ней можете устроиться на работу, можете ИП открыть или фирму.

  Однажды мир прогнется под нас
 • iWhiteKnight Junior Member
  офлайн
  iWhiteKnight Junior Member

  39

  12 лет на сайте
  пользователь #344715

  Профиль
  Написать сообщение

  39
  # 28 ноября 2022 17:37 Редактировалось iWhiteKnight, 3 раз(а).
  3442341:

  записаться в ВЦ, подать документы

  Если жена и ребенок делают визу на основе того что у меня есть PBH, на какую визу им нужно записываться? Тоже PBH? (жена не IT-шник)?

 • LittleOne Senior Member
  офлайн
  LittleOne Senior Member

  10539

  13 лет на сайте
  пользователь #174627

  Профиль
  Написать сообщение

  10539
  # 28 ноября 2022 17:50 Редактировалось LittleOne, 1 раз.
  iWhiteKnight:

  3442341:

  записаться в ВЦ, подать документы

  Если жена и ребенок делают визу на основе того что у меня есть PBH, на какую визу им нужно записываться? Тоже PBH? (жена не IT-шник)?

  Ваши жена и ребенок получат точно такие же PBH, как и вы.
  Логично, что и подаваться им надо на PBH.

 • user_2736705 Senior Member
  офлайн
  user_2736705 Senior Member

  616

  12 лет на сайте
  пользователь #238586

  Профиль
  Написать сообщение

  616
  # 30 ноября 2022 12:43

  ‼️Внимание. Податься на программу Poland Business Harbour теперь можно только в:
  Бресте, Пинске Барановичах и (Гродно Лида)(при наличии прописки в гродненской области)

  У тех кто записался в Минск/Гомель/Могилев с 28 ноября документы не примут

  Подскажите, увидел такое сообщение, как теперь записаться в этих городах? просто на сайте визового центра, там нету возможности выбрать PBH при выборе городов из списка выше

  свядомы
 • s-lexer Senior Member
  офлайн
  s-lexer Senior Member

  721

  14 лет на сайте
  пользователь #140204

  Профиль
  Написать сообщение

  721
  # 30 ноября 2022 12:49
  pasha2110:

  Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Наша семья (жена, муж и ребенок 13 лет) имеем визы PBH. Хотим отправить ребенка с классом в туристическую поездку Германия-Бельгия-Франция, соответственно въезд через Польшу. В турагенстве начали сомневаться, пропустят ли нашего ребенка через границу т.к. цель поездки- туризм, а виза PBH? Спасибо.

  Поляки выдавали PBH не для того чтобы вы его получили и сидели ровно, катаясь по европам иногда.
  НЕ пропустят, и будут на 100% правы.
  На данный момент при вьезде по PBH нужно точно резюмировать куда ты едешь и зачем.
  Благодаря, опять же, таким "туристам".

 • pilipon Senior Member
  офлайн
  pilipon Senior Member

  1745

  13 лет на сайте
  пользователь #223778

  Профиль
  Написать сообщение

  1745
  # 30 ноября 2022 17:04 Редактировалось pilipon, 1 раз.
  LittleOne:

  Дрюня:

  LittleOne:

  brutto33:

  Добрый день, подскажите пожалуйста есть на руках ксерокопия (завереная с печатью) трудовой где указано, что я работаю программистом (1 год). Какой сейчас примерно % отказа ? Так как в визовом центре отговаривают подаваться на эту визу, так как в последнее время очень много отказов. Есть кто недавно подавался и получил эту визу ?

  Если вы соответствуете требованиям (есть диплом по профилю или больше года опыта в IT), есть реальная рекомендация от компании из списка PAIH и паспорт не РФ - шансы получить визу стремятся к 100%.

  Было всё из вашего списка и получил отказ. Думаю, что без договора могут и не дать.

  А рекомендация от кого была? Есть конторки засвеченные, с рекомендациями которых 99% получает отказ. В последнее время с Мастерией Брокер отказы шли, вы не в эту ли струю попали?

  LittleOne Не могли бы пояснить какие именно конторки, спасибо

 • Moloch-san Senior Member
  офлайн
  Moloch-san Senior Member

  5189

  12 лет на сайте
  пользователь #279729

  Профиль
  Написать сообщение

  5189
  # 30 ноября 2022 17:55
  user_2736705:

  ‼️Внимание. Податься на программу Poland Business Harbour теперь можно только в:
  Бресте, Пинске Барановичах и (Гродно Лида)(при наличии прописки в гродненской области)

  У тех кто записался в Минск/Гомель/Могилев с 28 ноября документы не примут

  Подскажите, увидел такое сообщение, как теперь записаться в этих городах? просто на сайте визового центра, там нету возможности выбрать PBH при выборе городов из списка выше

  D-visa / National D

 • pahatik Member
  офлайн
  pahatik Member

  307

  13 лет на сайте
  пользователь #168809

  Профиль
  Написать сообщение

  307
  # 1 декабря 2022 15:37 Редактировалось pahatik, 1 раз.
  Moloch-san:

  user_2736705:

  ‼️Внимание. Податься на программу Poland Business Harbour теперь можно только в:
  Бресте, Пинске Барановичах и (Гродно Лида)(при наличии прописки в гродненской области)

  У тех кто записался в Минск/Гомель/Могилев с 28 ноября документы не примут

  Подскажите, увидел такое сообщение, как теперь записаться в этих городах? просто на сайте визового центра, там нету возможности выбрать PBH при выборе городов из списка выше

  D-visa / National D

  так если уже был записан на декабрь г. Гомель примут доки или нет?

 • MD Куратор team
  офлайн
  MD Куратор team

  17890

  20 лет на сайте
  пользователь #6511

  Профиль
  Написать сообщение

  17890
  # 1 декабря 2022 15:40
  pahatik:

  так если уже был записан на декабрь г. Гомель примут доки или нет?

  не примут, с 28го не принимают

  Жизнь грустная, зато зарплата смешная
 • 2116483 Neophyte Poster
  офлайн
  2116483 Neophyte Poster

  5

  6 лет на сайте
  пользователь #2116483

  Профиль
  Написать сообщение

  5
  # 2 декабря 2022 13:58

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько действует приглашение от инкубатора?

 • dnm Senior Member
  офлайн
  dnm Senior Member

  3009

  19 лет на сайте
  пользователь #10889

  Профиль
  Написать сообщение

  3009
  # 3 декабря 2022 15:14

  Новость

  2 декабря 2022
  Изменения в подаче документов на визы по цели Poland. Business Harbour c 05 декабря 2022 г.
  Уважаемые клиенты!

  Обращаем Ваше внимание, что в случае наличия у заявителя ранее полученной визы по цели Poland. Business Harbour. при повторной подаче на визу по этой же цели необходимо предоставить документ, подтверждающий фактическое использование предыдущей визы: подтверждение социального страхования в Польше либо иной документ, подтверждающий получение налогооблагаемого дохода в Польше, а также документ, подтверждающий регистрацию по адресу проживания в Польше.

  Сухой закон нарушает нашу свободу - свободу пить!
 • kalupator Senior Member
  офлайн
  kalupator Senior Member

  824

  12 лет на сайте
  пользователь #274745

  Профиль
  Написать сообщение

  824
  # 3 декабря 2022 17:35 Редактировалось kalupator, 8 раз(а).

  При этом новые ограничения касаются только личной подачи. По спискам PAIH (спискам компаний, утвержденным Польским агентством инвестиций и торговли, Polish Investment and Trade Agency) по-прежнему можно подаваться везде.

  Добрый день! Подскажите как правильно понимать "PAIH списки" в сообщении выше?
  Т.е. если у меня есть приглашение от компании из списка PAIH, то можно подаваться в Минске? Или есть какие-то еще отдельные PAIH списки?
  p.s. с чем вообще связаны новые ограничения на подачу именно в Минске, Гомеле, Могилеве?

  Геннадий
 • MD Куратор team
  офлайн
  MD Куратор team

  17890

  20 лет на сайте
  пользователь #6511

  Профиль
  Написать сообщение

  17890
  # 3 декабря 2022 23:48

  kalupator, вы сами податься не можете как физлицо. Если ваша компания в PAIH, она подает вас по списку, вам сам ВЦ назначит дату подачи.

  kalupator:

  с чем вообще связаны новые ограничения на подачу именно в Минске, Гомеле, Могилеве?

  С тем, что кучу ПБХ используют не по назначению - для туризма и покупок. Поляки совершенно логично решили закрутить гайки.

  Жизнь грустная, зато зарплата смешная
 • kalupator Senior Member
  офлайн
  kalupator Senior Member

  824

  12 лет на сайте
  пользователь #274745

  Профиль
  Написать сообщение

  824
  # 4 декабря 2022 12:09 Редактировалось kalupator, 3 раз(а).
  MD:

  С тем, что кучу ПБХ используют не по назначению - для туризма и покупок. Поляки совершенно логично решили закрутить гайки.

  Спасибо! Это логично, но не совсем понятно почему они убрали отдельные города, а некоторые оставили.

  MD:

  вы сами податься не можете как физлицо. Если ваша компания в PAIH, она подает вас по списку, вам сам ВЦ назначит дату подачи.

  Это касается только Минска, Гомеля, Могилева, а в остальных городах можно продолжать самостоятельно подаваться, если у меня будет письменное приглашение\рекомендация от компании из списка PAIH? Я верно понимаю?

  Геннадий
 • MD Куратор team
  офлайн
  MD Куратор team

  17890

  20 лет на сайте
  пользователь #6511

  Профиль
  Написать сообщение

  17890
  # 4 декабря 2022 22:08
  kalupator:

  Я верно понимаю?

  да

  Жизнь грустная, зато зарплата смешная
 • ostio Member
  офлайн
  ostio Member

  322

  12 лет на сайте
  пользователь #234837

  Профиль
  Написать сообщение

  322
  # 5 декабря 2022 21:57 Редактировалось ostio, 1 раз.

  Подскажите, если подался на PBH визу используя то же фото в анкете , что и на тур визу (Греция) примерно пол года назад, но в паспорте на тур визу по итогу попало фото из биометрических данных, которые в ВЦ делали на месте, а фото , которое использовалось в анкете, получается, как бы и не было задействовано (не попало на фото визы/в паспорт). Не будет ли это проблемой при получении PBH (использование той же фото)?
  И почему при подаче PBH не попросили сделать биометрические данные как пол года назад при подача обычной тур визы ?

 • pilipon Senior Member
  офлайн
  pilipon Senior Member

  1745

  13 лет на сайте
  пользователь #223778

  Профиль
  Написать сообщение

  1745
  # 6 декабря 2022 15:04 Редактировалось pilipon, 1 раз.

  появились строчки Visa PBH в Гомеле, Могилеве, хотя раньше не было, думаю можно записываться, ибо зачем их добавили если нельзя записываться)

 • pahatik Member
  офлайн
  pahatik Member

  307

  13 лет на сайте
  пользователь #168809

  Профиль
  Написать сообщение

  307
  # 6 декабря 2022 15:59

  подскажите а как отменить запись? возможно ли такое, перезаписаться в другое место